eDokumentacija
Na upit
Kategorije:
Uslužne djelatnosti
Uslužni sektori:
Poslovna podrška
Vrste usluga:
Poslovni softver
Država:
Bosna i Hercegovina
Regija/kanton:
Sarajevski
Grad/opština:
Sarajevo-Centar
Offer ID #22065
Ponuda ID #22065

eDokumentacija je skladište cijele dokumentacije koja se koristi u preduzeću. U dokumentaciji čuvamo ulaznu i izlaznu poštu (zajedno sa vođenjem poštanske knjige), sve računovodstvene dokumente (izvodi, zaključke godina, opomene…), komercijalnu dokumentaciju (npr. ugovore, anekse…), tehničku dokumentaciju (npr. upute za upotrebu, garantne listove…). Ukratko – SVE dokumente koje smo čuvali u fasciklima ili papiri koji su kružili po preduzeću.

Manje grešaka

Preduzeća dostavljaju i izdaju različite papirne ili elektronske dokumente, narudžbenice, račune, ugovore i…

eDokumentacija

Na upit
Kategorije:
Uslužne djelatnosti
Uslužni sektori:
Poslovna podrška
Vrste usluga:
Poslovni softver
Država:
Bosna i Hercegovina
Regija/kanton:
Sarajevski
Grad/opština:
Sarajevo-Centar
Ponuda ID #22065

Upit za narudžbu / kupovinu proizvoda ili usluge


    Poslovni subjekti
    Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo