Saradnja sa dobavljačima čeličnih stubova
Saradnja sa dobavljačima čeličnih stubova
Na upit
Kategorije:
Poslovna saradnja
Sektori p.saradnje:
Metalna industrija
Država:
Francuska
  • POD Referenca: BRFR20230420004
  • Poslovna ponuda: Francuska kompanija obezbjeđuje profesionalnu opremu za preduzeća sa nekoliko rješenja (saobraćajni znakovi, ulični namještaj, ustanove otvorene za javnost, putevi i gradilišta, zelene površine, skladišta i fabrike, materijali za događaje). Oni traže nove dobavljače koji se nalaze u Evropi i koji mogu da obezbjede čelične stubove od 7.000 – 10.000 komada godišnje za uličnu opremu. Oni opremaju lokalne zajednice sa više od 270 proizvoda, uključujući stubove od pocinkovanog čelika koji se koriste za razgraničenje…

Saradnja sa dobavljačima čeličnih stubova

Na upit
Kategorije:
Poslovna saradnja
Država:
Francuska
Sektori p.saradnje:
Metalna industrija
Ponuda ID #24197

Upit za narudžbu / kupovinu proizvoda ili usluge


    Poslovni pano
    Poslovni pano
    Poslovni oglasi
    Banja Luka