Saradnja sa proizvodjačima i dobavljačima žice
Saradnja sa proizvodjačima i dobavljačima žice
Na upit
Kategorije:
Poslovna saradnja
Sektori p.saradnje:
Metalna industrija
Država:
Poljska

POD Referenca: BRPL20230627007

Poslovna ponuda: Poljski proizvođač žičanih i limenih spojnica traži trgovinske partnere (distributere/agente) i dobavljače materijala (žica). Predviđena saradnja će se uspostaviti po osnovu ugovora o distribuciji/posredovanju i ugovora o nabavci. Traže se sljedeći materijali: vučena žica, niskougljenični čelik 1006, 1008, vučena žica od niskougljičnog čelika 1020, opružna žica od nerđajućeg čelika, aluminijumski coli sa unutrašnjim jezgrom. Cilj je obezbjeđivanje materijala za proizvodnju u skladu sa gore navedenom tehničkom specifikacijom.

Država: Poljska

Datum: 31.07.2023.

Saradnja sa proizvodjačima i dobavljačima žice

Na upit
Kategorije:
Poslovna saradnja
Država:
Poljska
Sektori p.saradnje:
Metalna industrija
Ponuda ID #24555

Upit za narudžbu / kupovinu proizvoda ili usluge


    Poslovni pano
    Poslovni pano
    Poslovni oglasi
    Banja Luka