Zaštita od požara
Na upit
Kategorije:
Uslužne djelatnosti
Uslužni sektori:
Zaštita
Država:
Bosna i Hercegovina
Regija/kanton:
Banjalučka
Grad/opština:
Banja Luka
Offer ID #22014
Ponuda ID #22014

Ugovorno vođenje poslova

Ugovorno vođenje poslova iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu,

Periodični pregled vatrodojave

Periodični pregled ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu požara,

Pregled i ispitivanja elektroinstalacija

Pregled i ispitivanja elektro instalacija (ZDN) i gromobranskih instalacija,

Periodično ispitivanje hidranata

Periodično ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže,

Servis vatrogasnih aparata

Periodični/šestomjesečni pregled ispravnosti i funkcionalnosti aparata za početno gašenje požara,

Ispitivanje stabilnih…

Zaštita od požara

Na upit
Kategorije:
Uslužne djelatnosti
Uslužni sektori:
Zaštita
Država:
Bosna i Hercegovina
Regija/kanton:
Banjalučka
Grad/opština:
Banja Luka
Ponuda ID #22014

Upit za narudžbu / kupovinu proizvoda ili usluge


    Poslovni subjekti
    Put srpskih branilaca br. 15H, 78000 Banja Luka