Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrijednosti – TEX-DAN
Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrijednosti – TEX-DAN

Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrijednosti – TEX-DAN

10/03/2024
0 Komentari

Naziv Projekta:  Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrijednosti

Akronim: TEX-DAN

Trajanje: 30 mjeseci

Budžet projekta: 2.716.892,32 evra

Budžet RARS: 173.207,80 evra

TEX-DAN projekat sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa

Partneri:

O projektu

Dunavsku regiju karakterišu velike razlike u korištenju cirkularnih rješenja u tekstilnoj i modnoj industriji. Kada je riječ o rukovanju tekstilom, Nјemačka, Austrija i Češka su predvodnici, dok druge zemlјe moraju još puno učiniti da ih stignu. U mnogim aspektima,  uklјučujući cirkularnost, tekstilni i modni sektor zaostaje za drugim sektorima.

Osim toga, nizak nivo svijesti o cirkularnim rješenjima uočava se u cijeloj Dunavskoj regiji. Zato se TEX-DAN partnerstvo slaže da postoji potreba za unapređenjem znanja, pristupa, znanja o inovativnim tehnologijama, mjerama podrške, promjenom politika koje će dovesti do uspješnog ugrađivanja cirkularnosti u tekstilnoj industriji.  Potrebne su aktivnosti podizanja svijesti, povezivanja učesnika na tržištu i obrazovanje.

Cilј projekta

Usvajanje tehnologija u malim i srednjim preduzećima za pobolјšanje cirkularnosti u tekstilnoj i modnoj industriji.

Projekat TEX-DAN ima za cilј unapređenje lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika koje promovišu cirkularnost. Projekat ima za cilј da podstakne transnacionalnu saradnju i razmjene znanja i uspostavi različite održive oblike transnacionalne saradnje.

TEX-DAN obuhvata partnerstvo s 14 projektnih partnera i 7 strateških pridruženih partnera. Geografska pokrivenost je široka i uklјučuje 11 zemalјa iz Dunavske regije i jednu međunarodnu asocijaciju.

Partnerstvo (strateški priklјučeni partneri) sastoji se od jedne regionalne agencije za inovacije, 6 regionalnih/nacionalnih razvojnih agencija/javnih tijela, jedne fondacije, 3 visokoškolska instituta, 5 organizacija za poslovno području, 4 interesne grupe/NVO-a i jednog međunarodnog udruženja. Svi partneri na značajan način doprinose cilјevima TEX-DAN-a.

Cilјne grupe:

  • Svi nivoi vlasti
  • Mala i srednja preduzeća
  • Organizacije za poslovnu podršku
  • Velika preduzeća
  • Javnost
  • Sektorske agencije

Veza: https://www.rars-msp.org/

Kategorije

Najnoviji članci

O nama

POSLOVNI PANO
INFO

Specijalizovana poslovno kupoprodajna web platforma

Copyright © 2024. Poslovni pano / Sva prava zadržana